Et du skal ha’

BT - - SUNDHED -

kun nog­le få spe­ci­fi kke – som f. eks. D- vi­ta­min.

» Mul­ti­vi­ta­mi­ner kan væ­re pro­ble­ma­ti­ske for især bør­ne­ne, dels for­di de er de fl it­tig­ste bru­ge­re af mul­ti­vi­ta­min- og mi­ne­ral­tab­let­ter, men og­så for­di til­skud­de­ne læg­ger 100 pct. oveni det, man får fra ko­sten, « si­ger Anja Bilt­oft Jensen.

Der­med bli­ver det me­re end et ’ til­skud’ og kan alt­så fø­re til, at bør­ne­ne får for sto­re mæng­der af især zink, jern og A- vi­ta­min. Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­des på BT PLUS

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

bt. dk/ plus

» Jeg sør­ger for at ha­ve nog­le præ­pa­ra­ter, der er bi­o­til­gæn­ge­li­ge ( op­ta­ge­li­ge for krop­pen, red). Hvis folk kom­mer he­r­ind og si­ger, de f. eks. har D- vi­ta­min- man­gel, vil jeg da op­for­dre dem til at ta­ge til læ­gen for at bli­ve tjek­ket, så de kan væ­re sik­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.