Ter­ror- off er død i tra­fi ku­lyk­ke

BT - - SUNDHED -

BOM­BE har skre­vet en mail til NBC News, hvor hun kort­fat­tet ud­tryk­ker, hvor­dan fa­mi­li­en har det.

» Vi er lam­slå­e­de, cho­ke­re­de og helt igen­nem knu­ste, « skri­ver Jill McGrath.

De to kvin­der skul­le ha­ve di­mit­te­ret fra Nort­hea­stern Uni­ver­si­ty til som­mer. Uni­ver­si­te­tet har end­nu ik­ke op­lyst fl ere de­tal­jer om den tragi­ske ulyk­ke. Gen­nem­bo­re­de be­ne­ne Den 15. april 2013 stod Vi­cto­ria McGrath få me­ter fra der, hvor den før­ste bom­be eks­plo­de­re­de ved ma­ra­ton­lø­bet i Bo­ston, USA. Hun blev blandt an­det ramt af en sy­le­spids gen­stand, som gen­nem­bo­re­de hen­des ben.

På bil­le­der­ne ser man, hvor­dan en brand­mand red­der hen­de væk fra om­rå­det, mens hun hol­der fast om nak­ken på ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.