Hvem har be­hov for kost­tilskud?

BT - - SUNDHED -

D- vi­ta­min­tilskud Til­skud af jern Calci­um­tilskud

Mul­ti­vi­ta­min- og mi­ne­ral­tilskud

D- vi­ta­min­tilskud og calci­um

D- vi­ta­min­tilskud og calci­um

D- vi­ta­min­tilskud

Til­skud af fol­sy­re, D- vi­ta­min og jern

Le­ver, mør­ke­grøn­ne bl­ad­grønt­sa­ger, grønt­sa­ger, bælg­frug­ter, nød­der og le­ver­postej. Fisk og skal­dyr, ind­mad og fuld­kornspro­duk­ter. Vis­se be­folk­nings­grup­per an­be­fa­les at ta­ge et kost­tilskud.

til spæd­per­so­ner i øget ri­si­ko for oste­o­por­o­se. og småbørn fra to uger til to år. til per­so­ner med til for tidligt fød­te. mørk hud samt per­so­ner, som får me­get til børn med allergi lidt so­l­eks­po­ne­ring, for­di de kun op­hol­der sig uden­dørs me­get lidt el­ler er til­dæk­ke­de.

over for mælk.

til småt­spi­sen­de æl­dre.

til per­so­ner over 70 år og til ple­je­hjems­be­bo­e­re.

til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.