Bed­re hjælp på vej til voldtægtsof­re

BT - - NYHEDER -

Et over­greb som en voldtægt er så vold­somt, at der kan gå fle­re ti­mer el­ler døgn, før of­fe­ret kom­mer op til over­fla­den igen. En vold­ta­get kvin­de er ty­pisk i dybt chok, og kan der­for ik­ke an­mel­de over­gre­bet i ti­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.