Tra­fi­ku­lyk­ke på Øst­fyn ko­ster mor til to li­vet

BT - - NYHEDER -

Oden­se: En 47- årig kvin­de dø­de i går af­tes på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal af de kvæ­stel­ser, hun på­drog sig ved en tra­fi­ku­lyk­ke tid­li­ge­re på da­gen. Det op­ly­ser Fyns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Sam­men med si­ne to børn på fi­re og syv år kom kvin­den kø­ren­de ad El­lin­ge­vej i Ref­svin­din­ge på Øst­fyn. I kryd­set ved Ref­svin­din­ge By­vej, der er et T- kryds, fort­sat­te kvin­den li­geud og kør­te ind i et ube­bo­et hus.

De to børn slap med let­te­re ska­der, mens de­res mor fik al­vor­li­ge kvæ­stel­ser i ho­ve­d­et og på krop­pen. Al­le tre blev bragt til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, men morens liv stod ik­ke til at red­de.

Fa­mi­li­en kom­mer fra Ny­borg, og de på­rø­ren­de er un­der­ret­tet, op­ly­ser Fyns Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.