Jus­si bars­ler med ny kri­mi

BT - - NYHEDER -

Jeg hå­ber me­get på, at jeg kan af­le­ve­re den nye roman lidt før som­mer­fe­ri­en til for­la­get. Og så må vi se hvor lang tid, der går der­fra Jus­si Ad­ler- Ol­sen

Jeg ar­bej­der i en ver­den, jeg ken­der rig­tig godt ef­ter­hån­den, så jeg fly­der ind i det uni­vers, og så er jeg dér, hvor du for­står al­le ka­rak­te­rer og de­res be­væg­grun­de til bunds. Det er det, der er så vig­tigt. Og det er det sted, jeg er nu, « for­tæl­ler suc­ces­for­fat­te­ren Jus­si Ad­ler- Ol­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.