Ny pa­ra­diso: Vin­der- tit­len be­ty­der in­gen­ting

BT - - NYHEDER -

Tit­len og pen­ge­præ­mi­en på 500.000 kr. Det er det, man­ge af de un­ge pa­ra­diso­er drøm­mer om, når de check­er ind på ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’. Det gæl­der dog ik­ke for 24- åri­ge Mat­hi­as. Han læg­ger ik­ke skjul på, at tak­tik­ken ik­ke kom­mer til at fyl­de no­get som helst, når han skal fe­ste med de an­dre del­ta­ge­re på luksus­ho­tel­let.

» Jeg kom­mer ik­ke for at spil­le spil­let. Jeg kom­mer ba­re for at hyg­ge mig. Jeg går slet ik­ke op i pen­ge­ne som så man­ge an­dre, og tit­len in­ter­es­se­rer mig over­ho­ve­det ik­ke. Det in­ter­es­se­rer mig ik­ke at vin­de, « si­ger han. Før­ste mål: En uge Den nye Pa­ra­di­se- del­ta­ger fra Sten­lil­le for­ven­ter hel­ler ik­ke, at han bli­ver på ho­tel­let ret læn­ge. Det vil i hvert fald ik­ke væ­re et stort ne­der­lag for ham, hvis han ry­ger ud ef­ter kort tid.

» Mit før­ste mål er at bli­ve her en uge. Det næ­ste mål må væ­re to uger. Det be­ty­der ik­ke så me­get for mig, hvor læn­ge jeg er her. Jeg er ba­re glad for at checke ind, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.