Ha­rei­de drop­per Ni­ck­las Bendt­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Når land­stræ­ner Åge Ha­rei­de i dag ud­ta­ger sin før­ste trup, er der in­gen Ni­ck­las Bendt­ner på li­sten.

Det er i hvert fald dom­men fra book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, som er på ba­nen med odds på, hvor­vidt an­gri­be­ren er med i land­stræ­ne­rens før­ste trup.

Book­ma­ke­ren be­ta­ler pen­ge­ne he­le 2,40 gan­ge igen, hvis Bendt­ner er at fi nde i Ha­rei­des trup, mens en ude­la­del­se af an­gri­be­ren står i odds 1,50.

» Bendt­ner får stort set in­gen spil­le­tid i Wol­fsburg. Og med to re­sul­tat­mæs­sigt ube­ty de­li­ge land­skam­pe er det et op­lagt tids­punkt for Ha­rei­de at sta­tu­e­re et ek­sem­pel. Ved at la­de Bendt­ner vi­de at han skal få sty r på sin kar­ri­e­re, in­den VMkva­li­fi ka­tio­nen be­gyn­der, sig­na­le­rer Ha­rei­de og­så til re­sten af trup­pen, at der ik­ke læn­ge­re er hel­li­ge kø­er på lands­hol­det, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.