3,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

To af de to hold, der spil­ler mest uaf­gjort i Frank­rig, og det er da og­så et op­lagt bud i det­te op­gør. GFC Ajac­cio er uden sejr nu i ni kam­pe, men i de fem af dem af er det trods alt lyk­ke­des at få uaf­gjort og i og med der kun er to nedryk­ke­re, vil de få nedryk­nings­stre­gen på end­nu stør­re af­stand med kryds. Mar­seil­le har haft en skuff en­de sæ­son, og det er spe­ci­elt hol­dets mang­len­de ev­ne til at af­gø­re kam­pe­ne, der har ko­stet dyrt. Næ­sten halv­de­len af hol­dets kam­pe i den­ne sæ­son er endt uden vin­der, så pænt over tre gan­ge pen­ge­ne er fi nt på kryds.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.