1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Spæn­den­de re­tur­kamp på Stam­ford Brid­ge, hvor det sag­tens kun­ne lig­ne, at beg­ge hold får sco­ret. Chel­sea er fort­sat uden Kurt Zou­ma og Jo­hn Ter­ry ( sidst­nævn­te dog kun tvivl­s­om i skri­ven­de stund), og uden de to har man ik­ke holdt bu­ret rent i de se­ne­ste seks kam­pe. Pa­ris SG har mas­ser af off en­siv kva­li­tet, som bur­de kun­ne straff e det lidt al­ter­na­ti­ve cen­ter­for­svar, som Chel­sea må stil­le med, men mod­sat skul­le Die­go Cos­ta væ­re klar og Chel­sea vi­ste i den før­ste kamp, at de sag­tens kan ska­be chan­cer selv. Det lug­ter af, at beg­ge hold sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Bet­fair Sports­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.