2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er 1- 0 i den før­ste kamp er alt sta­dig åbent i det­te op­gør, og det kan åb­ne for en tak­tisk låst før­ste halv­leg. Ze­nit skal godt nok frem for at sco­re, men ba­re et en­kelt mål imod vil be­ty de, at man skal sco­re tre gan­ge, så spørgs­må­let er, om ik­ke den be­tin­gel­ses­lø­se off en­siv kom­mer se­ne­re i kam­pen end før­ste halv­leg. Mod­sat er sa­gen li­ge­til for Ben­fi ca. De er vi­de­re med en må­l­løs kamp, og mon ik­ke de an­gri­ber kam­pen med en re­la­tivt de­fen­sivt ud­gangs­punkt. På en dag uden de vil­de spi­lob­jek­ter, prø­ves et spil på uaf­gjort eft er før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.