Er det fortjent, at Ven­stre har den la­ve­ste væl­ger­til­slut­ning i 25 år?

BT - - DEBAT -

VEL­FORTJENT

Hen­rik Popp- Mad­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.51 Det er så vel­fortjent! Så­dan er det, hvis alt, man gør, er det for­ker­te. Prøv at lyt­te til væl­ger­ne i ste­det og få luk­ket den græn­se per­ma­nent om­gå­en­de.

SOM MAN HAR REDT

Carl W. Ro­se­na­ger

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 17.04 Ja, hr. stats­mi­ni­ster. Man lig­ger jo, som man har redt. Hav­de De lyt­tet lidt me­re til fol­ket, var det må­ske gå­et an­der­le­des. Selv­rå­dig­hed og fad­bam­ser er ik­ke vej­en frem i Dan­mark.

MAN KAN IK­KE TROMLE

Per Hen­rik Lar­sen

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08.16 Det kan godt væ­re, at Løk­kes kro­ps­byg­ning gør det na­tur­ligt for ham at for­sø­ge at tromle sig igen­nem. Den går ik­ke selv for den­ne sto­re po­li­ti­ske be­ga­vel­se og tak­tik­kens me­ster. Det er han ik­ke, og det bli­ver han al­drig.

BE­UN­DRER LØK­KE

Ul­la Bach

På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.08 Jeg be­un­drer Lars Løk­ke for, at han gi­der at bli­ve ved i Dan­marks tje­ne­ste. Nu var det jo ham, der var fl er­tal for eft er val­get. Dansk Fol­ke­par­ti vil­le jo ik­ke ta­ge an­svar i en re­ge­ring, selv om de fi k man­da­ter­ne til det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.