MADS ROKE CLAU­SEN

BT - - DEBAT -

Di­rek­tør, Mødre­hjæl­pen Det er ik­ke vær­re, at det er kvin­der, der ram­mes, frem for mænd. Det sto­re pro­blem er, at vir­ke­lig man­ge børn kom­mer i klem­me. Pro­ble­met er, at så man­ge for­æl­dre kom­mer til at ram­mes af det nye kon­tant­hjælpsloft Den mest vidt­gå­en­de kon­se­kvens er, at fa­mi­li­er­ne, der ram­mes, bli­ver nødt til at fl yt­te. Det er vold­somt for bør­ne­ne. Det er en ny sko­le, nye ven­ner. For­æl­dre­ne er og­så stres­se­de over det her og har ik­ke det nød

ven­di­ge over­skud til bør­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.