Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Chri­sti­ne Feldt­haus Livs­stil­s­eks­pert og tv- vært, til DR Dan­ske kvin­der bur­de sæt­te kræft er­ne ind for i fæl­les­skab at kæm­pe for de man­ge stak­kels kvin­der i lan­det af an­den et­nisk her­komst – der er i høj grad brug for at ar­bej­de for li­ge­stil­ling i de mil­jø­er!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.