S- svar eft er­ly­ses

BT - - DEBAT -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har væ­ret gen­nem ad­skil­li­ge slag på ud­læn­din­ge­om­rå­det, og selv om det ser ro­ligt ud på over­fl aden, så skal der er­fa­rings­mæs­sigt ik­ke man­ge ra­di­ka­le mel­din­ger til, før den kri­ti­ske fl øj i par­ti­et be­gyn­der at rø­re på sig. Mor­ten Øster­gaard ( R) har meldt klart ud. Men hvad si­ger Met­te Fre­de­rik­sen? Svar eft er­ly­ses.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.