Søster­so­li­da­risk

BT - - DEBAT -

Hvor­for i al­ver­den skul­le kvin­der dog enes om, hvor­dan li­vet skal le­ves? Kvin­der ud­gør fak­tisk ma­jo­ri­te­ten af be­folk­nin­gen, og præ­cis som mænd har de for­skel­li­ge tem­pe­ra­men­ter, in­ter­es­ser og am­bi­tio­ner. Dem skal de na­tur­lig­vis ha­ve lov til at for­føl­ge hver især. Fuld­stæn­dig li­ge­som mænd til al­le ti­der har gjort det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.