Lukas Gra­ham over­går Ade­le

BT - - NYHEDER -

Det dan­ske band Lukas Gra­ham stormer fremad på de in­ter­na­tio­na­le hit­lis­ter og er nu i top 10 på en af ver­dens al­ler­stør­ste.

Lukas Gra­hams hit ’ 7 Years’ er nem­lig i den­ne uge hop­pet fra plads num­mer 12 til plads num­mer 9 på den ame­ri­kan­ske Bil­l­bo­ard Hot 100- sing­le­hit­lis­te. Der­med er den dan­ske grup­pe i top10- sel­skab med kunst­ne­re som Justin Bie­ber, Ri­han­na og Flo Ri­da - og er så­gar ryk­ket læn­ge­re frem end Ade­le og hen­des monster­hit ’ Hel­lo’, der sid­ste uge lå num­mer 8, men nu må nø­jes med en 11. plads.

» I’ll ta­ke the wor­ld by storm, « syn­ger Lukas Gra­ham på et af num­re­ne fra det se­ne­ste al­bum ’ Blue Al­bum’, og det må man i sær­de­les­hed si­ge, at ban­det og­så gør i vir­ke­lig­he­den.

Med san­gen ’ 7 Years’ har grup­pen gen­nem de se­ne­ste må­ne­der op­le­vet mas­siv suc­ces i ud­lan­det, og li­ge nu top­per san­gen så­le­des og­så den ame­ri­kan­ske iTu­nes- sing­le­hit­lis­te, li­ge­som den og­så lig­ger nr. 1 i Eng­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.