Ja, bes­pa­rel­ser­ne vil ram­me børn og æl­dre

BT - - DEBAT -

BEN­NY EN­GEL­BRE­CHT

2,4 mil­li­ar­der kro­ner hvert af de næ­ste tre år, så kan det ik­ke la­de sig gø­re uden at spa­re på den næ­re vel­færd som æl­dreple­je, bør­ne­pas­ning el­ler fol­ke­sko­le. Det er gan­ske en­ty­digt mel­din­gen fra de kom­mu­ner og borg­me­stre, som jeg har talt med. Det go­de ved tid­li­ge­re eff ek­ti­vi­se­rin­ger har væ­ret, at kom­mu­ner­ne selv har be­holdt de pen­ge, de har fun­det, for så at kun­ne la­ve for­bed­rin­ger i den kom­mu­na­le vel­færd.

SKAL MAN SPA­RE

KOM­MU­NER­NE FO­RE­TA­GER AL­LE­RE­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.