Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Martin Damm Den go­de løs­ning er en si­tu­a­tion, hvor der ik­ke er et om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag. Den on­de løs­ning er So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­slag, hvor man ta­ger pen­ge og fø­rer dem til­ba­ge til os. Og den gru­som­me løs­ning er re­ge­rin­gens

For­mand for KL og borg­me­ster ( V), i Po­li­ti­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.