S dron­ning

BT - - NYHEDER -

Park, som er øverst op­pe på sol­dæk­ket, hvor der er rig­ti­ge le­ven­de træ­er og blom­ster.

» Gart­ne­ren er snart li­ge så vig­tig som kap­ta­j­nen og ma­skin­meste­ren, « joker han.

I år vil Kø­ben­havn få be­søg af de helt sto­re ski­be, hvil­ket er ski­be med op til 4.000 pas­sa­ge­rer, 15 gan­ge. Næ­ste år er der an­meldt 55 af slagsen. ’ Har­mony of the Seas’ læg­ger dog ik­ke vej­en for­bi li­ge fo­re­lø­big. Kryd­stogtsæ­so­nen plan­læg­ges to år frem, og hver­ken i år el­ler næ­ste år er ma­sto­don­ten ’ på pro­gram­met’. Det er dog ik­ke ude­luk­ket, at det vil ske en dag.

» Vi kan godt hånd­te­re den, « si­ger Ar­nt Møl­ler Pe­der­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.