Tv- ken­dis ta­get i ed som Portu­gals nye præ­si­dent

BT - - NYHEDER -

Den kend­te tv- mand og ju­rapro­fes­sor Mar­ce­lo Re­be­lo de Sousa blev i går ta­get i ed som Portu­gals præ­si­dent ef­ter sin sejr ved val­get i ja­nu­ar.

I sin ind­sæt­tel­ses­ta­le lo­ve­de han at ’ væ­re præ­si­dent for he­le Portu­gal’. Ce­re­mo­ni­en blev over­væ­ret af for­man­den for EU- Kom­mis­sio­nen, Je­an- Clau­de Jun­ck­er. Sam­ti­dig op­for­dre­de de Sousa re­ge­rin­gen til at hol­de snor i det of­fent­li­ge for­brug ef­ter fi­nanskri­sen. Portu­gal har of­te væ­ret i kon­flikt med EUs bud­ge­treg­ler.

Den nye præ­si­dent op­for­dre­de og­så til at fo­ku­se­re på at ska­be vækst og be­skæf­ti­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.