Flot og stilsik­ker, men for po­le­ret

BT - - KULTUR -

FILM

’ Ca­rol’ Dra­ma *** ***

sig i sit job i le­ge­tøjs­af­de­lin­gen i et storma­ga­sin. En dag kom­mer den ele­gan­te og mysti­ske Ca­rol ( Ca­te Blan­chett) for at kø­be en ju­le­ga­ve til sin dat­ter.

Ca­rol ke­der sig i sit vel­ha­ver- æg­te­skab. Hen­des æg­te­mand el­sker hen­de in­der­ligt, men hun el­sker ik­ke ham, for­di hun til­sy­ne­la­den­de slet ik­ke er til mænd. En gnist bli­ver tændt, og Ca­rol og The­re­se ind­le­der snart et skæb­nesvan­gert for­hold. Les­bi­sk kær­lig­heds­dra­ma Det er der kom­met en ut­ro­lig smuk pe­ri­o­de­fi lm ud af. Flot­te bil­le­der, au­ten­ti­ske lo­ca­tions, stilsik­re kostu­mer og smuk­ke, smuk­ke men­ne­sker: Alt er for­nemt or­ke­stre­ret, men al­li­ge­vel er det, som om ’ Ca­rol’ ik­ke kom­mer helt ind un­der hu­den på sit pu­bli­kum.

Hig­hs­mit­hs les­bi­ske kær­lig­heds­dra­ma har helt sik­kert vakt op­sigt i da­ti­dens USA, mens Todd Hay­nes fi lma­ti­se­ring i dag fø­les knap så pres­se­ren­de. Et fl ot og stilsik­kert me­lodra­ma, men og­så li­ge lov­lig po­le­ret og po­li­tisk kor­rekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.