De­cem­ber 2008

BT - - BALLADE I BRØNDBBY -

Køh­lert stop­per - Kent Ni­el­sen ind

Po­pu­læ­re Tom Køh­lert stop­per eft er aft ale i vin­ter­pau­sen. Den tid­li­ge­re Hor­sen­stræ­ner, eu­ro­pa­me­ster og Brønd­by­spil­ler, Kent Ni­el­sen over­ta­ger

po­sten.

Den hol­land­ske ch­eft ræ­ner fi k kun et halvt år i Brønd­by. Så hav­de han få­et nok af et se­tup, hvor han hav­de di­rek­tør Per Bjer­re­gaards søn, An­ders, som sport­s­di­rek­tør, og i øv­rigt ik­ke føl­te, at han hav­de den for­nød­ne op­bak­ning. Se­ne­re an­gav han ind­kø­bet af Mik­kel Bi­s­choff bag hans ryg som den af­gø­ren­de år­sag til brud­det. Den tid­li­ge­re ch­eft ræ­ner Tom Køh­lert

over­tog po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.