Maj 2006

BT - - BALLADE I BRØNDBBY -

Laud­rup og Faxe for­la­der Brønd­by Iføl­ge di­rek­tør Per Bjer­re­gaard vil­le træ­ner­par­ret hol­de dø­ren åben for at kun­ne for­la­de Brønd­by i uti­de, og der­for kun­ne man ik­ke bli­ve eni­ge om en kon­trakt­for­læn­gel­se. Hol­læn­de­ren René Meu­lenste­en, der hav­de væ­ret as­si­stent i Man­che­ster Uni­ted, over­ta­ger po­sten som ch­eft ræ­ner.

Brønd­by med Mi­cha­el Laud­rup og Jo­hn Faxe Jensen som den an­svar­li­ge træ­ner­duo klub­bens se­ne­ste mester­skab. Året eft er sag­de Laud­rup og Faxe far­vel, og si­den har den en­gang så suc­ces­ri­ge klub på Ves­teg­nen gen­nem­gå­et et ve­ri­ta­belt ka­os med sving­dør­san­sæt­tel­ser på stort al­le le­den­de po­ster. BT kig­ger her på ud­vik­lin­gen i Brønd­by - fra mester­klub med sta­bil le­del­se til hovsa- an­sæt­tel­ser og træ­ner­rou­let­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.