Novem­ber 2010

BT - - ’OSCARGATE’ -

Han læg­ger dog ik­ke skjul på, at han li­ge­som Tho­mas Frank hav­de sagt sit job op, hvis han var ble­vet om­talt li­ge så kri­tisk.

» Der er jo ta­le om et loy­a­li­tets­brud. Mon Jan Bech A n d e r - sen med vil­je har lagt sin k r i t i k

Ole Pal­må si­ger op

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ole Pal­må si­ger sit job op, men han bli­ver på po­sten indtil marts året eft er, da Jan Lo­ck­hart med en for­tid i rej­se­bran­chen over­ta­ger job­bet. I sam­me må­ned for­la­der besty rel­ses­for­mand Kurt Lar­sen, Ni­els Ro­th, Ole Staxen og Tor­ben Hjort al­le besty rel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.