De­cem­ber 2009

BT - - ’OSCARGATE’ -

Far­vel til Ka­si- Jes­per

Jes­per Ni­el­sen, bed­re kendt som Ka­si- Jes­per, stop­per ved årets ud­gang som ho­ved­sponsor i Brønd­by, tre år før sponsoraft alen ud­lø­ber. Si­den føl­ger en rets­sag mel­lem Brønd­by og for­ret­nings­man­den om, hvor me­get klub­ben skal ha­ve i er­stat­ning for det afb rud­te sam­ar­bej­de.

Frank Buch- An­der­sen stop­per som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør eft er ba­re syv må­ne­der. Han var ue­nig med besty rel­sen ( læs: for­mand Per Bjer­re­gaard) om ’ væ­sent­li­ge le­del­ses­mæs­si­ge for­hold’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.