Ju­ni 2013

BT - - BALLADE I BRØNDBY -

Brønd­by over­le­ver - Bjur og Sk­ar­ba­li­us ry­ger ud

Brønd­by gen­nem­går et ma­re­ridt af en sæ­son og und­går kun nedryk­ning fra Su­per­liga­en tak­ket væ­re et mål ni mi­nut­ter før tid i sid­ste run­des ude­kamp mod Hor­sens. Klub­ben gen­nem­går en øko­no­misk red­nings­plan, og med en stor ak­tie­e­mis­sion, der ind­brin­ger 108,4 mil­li­o­ner kro­ner og red­der Brønd­by fra en tru­en­de kon­kurs. Den tid­li­ge­re FCK- in­ve­stor Al­do Pe­ter­sen bli­ver ny besty rel­ses­for­mand eft er en ek­stra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling. Sam­me dag si­ger man far­vel til ch­eft ræ­ner Auri Sk­ar­ba­li­us og sport­s­chef Ole Bjur. Tho­mas Frank bli­ver ud­nævt til ny ch­eft ræ­ner, og en må­ned se­ne­re bli­ver Per Rud ny sport­s­chef.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.