Ja­nu­ar 2013

BT - - BALLADE I BRØNDBY -

Emil Bak­ken­dor­ff stop­per eft er 30 år

Sik­ker­heds­che­fen Emil Bak­ken­dor­ff stop­per på po­sten eft er at ha­ve væ­ret en del af Brønd­by i 30 år. Han stop­per eft er skan­da­le­kam­pen mod FCK i po­kal­tur­ne­rin­gen, hvor Brønd­by- fans in­va­de­re­de ba­nen og klub­ben blev straff et med at skul­le spil­le to kam­pe uden til­sku­e­re

på sta­dion.

Eft er lang tids pres væl­ger klub­kon­gen Per Bjer­re­gaard at træk­ke sig fra po­sten som besty rel­ses­for­mand. Han træ­der helt ud af besty rel­sen. Han be­grun­der selv sin til­ba­ge­træ­den med det ne­ga­ti­ve fo­kus, der har væ­ret på hans per­son. Sten Ler­che bli­ver ny for­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.