Fe­bru­ar 2014

BT - - ’OSCARGATE’ -

Tom­my Som­mer Håkans­son stop­per som di­rek­tør Øko­no­mi­chef Jes­per Jør­gen­sen bli­ver for­frem­met og over­ta­ger po­sten som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør fra Tom­my Håkans­son. Per Rud skift er sam­ti­dig ti­tel og går fra at væ­re sport­s­chef til at bli­ve sport­s­di­rek­tør. » Nej, jeg skal ik­ke væ­re træ­ner her eft er som­mer. «

Auri Sk­ar­ba­li­us blev først spurgt, om han var in­ter­es­se­ret i job­bet tidligt i går mor­ges og er­ken­der, at fo­re­spørgs­len fra Tro­els Bech kom

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.