Marts 2016

BT - - ’OSCARGATE’ -

Frank går eft er ’ Oscar’- skan­da­len - Vad­mand fy­ret Tho­mas Frank væl­ger selv at si­ge op som ch­eft ræ­ner, eft er besty rel­ses­for­mand og klu­be­jer Jan Bech An­der­sen in­drøm­mer, at han un­der pseu­do­ny­met ’ Oscar’ har kri­ti­se­ret bå­de Tho­mas Frank og Per Rud på fan­forum­met ’ Sydsi­den’. Se­ne­re sam­me dag si­ger as­si­stent­træ­ner Claus Nør­gaard og­så sit job op. Auri Sk­ar­ba­li­us ven­der til­ba­ge og over­ta­ger po­sten som ch­eft ræ­ner. Sam­ti­dig fy­rer klub­ben ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Vad­mand. Jes­per Jør­gen­sen bli­ver at­ter ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.