Sep­tem­ber 2015

BT - - ’OSCARGATE’ -

Hen­ter di­rek­tør i Il­lum

Den hid­ti­di­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Jør­gen­sen ta­ger et skridt til­ba­ge og bli­ver fi nans­di­rek­tør. Ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør er Sø­ren Vad­mand, der kom­mer fra et job som di­rek­tør i storma

ga­si­net Il­lum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.