April 2014

BT - - ’OSCARGATE’ -

Jan Bech over­ta­ger - far­vel til Al­do Pe­ter­sen Al­do Pe­ter­sen var en af ho­ved­kræf­ter­ne, da der blev sam­let in­ve­sto­rer til at red­de Brønd­by i for­å­ret 2013. Et år se­ne­re er han fær­dig som besty - rel­ses­for­mand. For­ret­nings­man­den Jan Bech An­der­sen over­ta­ger po­sten og han sæt­ter sit eget hold i besty rel­sen. Ind kom­mer bl. a. Jim Stjer­ne Han­sen, tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær i DBU som selv har en for­tid som spil­ler i Brønd­by, den man­ge­åri­ge Nor­dea- di­rek­tør Thor­leif Krarup samt Mor­ten Al­bæk, Vest­as.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.