Ju­ni 2015

BT - - ’OSCARGATE’ -

Per Rud fy­ret

Per Rud fi k to år som sport­s­chef i Brønd­by. Den tid­li­ge­re HB Kø­ge- boss bli­ver afl øst af Tro­els Bech, der tid­li­ge­re har væ­ret træ­ner i bl. a. Es­b­jerg, OB, FCM og Sil­ke­borg. Det er Be­chs før­ste job som sport­s­di­rek­tør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.