Afb ud­s­dan­mark ta­ber i Rusland

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ste år. Ved den lej­lig­hed vandt rus­ser­ne 25- 21. Go­de ten­den­ser Det dan­ske hold var i går uden en del ska­de­de pro­fi ler, blandt an­dre Li­ne Jør­gen­sen, Lou­i­se Bur­gaard, Maria Fi­sker og Rik­ke Skov.

Dan­sker­ne le­ve­re­de al­li­ge­vel glim­ren­de spil i før­ste halv­leg mod det stær­ke rus­si­ske hold, der bli­ver træ­net af leg­en­den Yev­ge­ni Tre­fi lov.

Dan­mark fort­sat­te de go­de ten­den­ser i an­den halv­leg, selv om den rus­si­ske sejr al­drig var i fa­re.

Fem mi­nut­ter før tid var det dan­ske hold kun bag­ud med tre mål, men ik­ke uven­tet var det rus­si­ske hold en tand bed­re.

Yev­ge­ni Tre­fi lov var dog ik­ke til­freds, og træ­n­er­leg­en­den vi­ste sit be­røm­te og be­ryg­te­de tem­pe­ra­ment, da han med cir­ka et mi­nut til­ba­ge tog en ti­meout og skæld­te si­ne spil­le­re hæ­der og ære fra.

De to hold mø­des al­le­re­de igen lør­dag i EM- kva­li­fi ka­tio­nen i Næst­ved.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.