DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Book­ma­ker­ne re­a­ge­re­de hur­tigt på Tho­mas Franks op­si­gel­se og al­le­re­de nu er der odds på, hvem der står i spid­sen for Brønd­by i den før­ste kamp i næ­ste sæ­son.

Skal man tro book­ma­ker­ne, pe­ger pi­len ret så kraft igt på Mor­ten Wieg­horst, der er fa­vo­rit bå­de hos Dan­ske Spil og Nor­di­cBet – hos Dan­ske Spil er han end­da helt ne­de i to gan­ge pen­ge­ne – mens Bet25 har ham som næst­fa­vo­rit eft er det net­op ud­nævn­te chef Auri Sk­ar­ba­li­us.

» Mor­ten Wieg­horst er et klu­bi­kon i Brønd­by, og han går pt. le­dig på træ­ner­mar­ke­det eft er sit exit fra AGF. Mor­ten Wieg­horst har der­u­d­over en so­lid træ­ne­rer­fa­ring i ryg­gen fra dansk og in­ter­na­tio­nal fod­bold, så Wieg­horst har he­le pak­ken i vo­res op­tik til at over­ta­ge ch­eft ræ­nerjob­bet i Brønd­by IF, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.