2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Over­ra­sken­de højt odds på hjem­me­sej­ren. Vil­lar­re­al er me­get stærk hjem­me, og har blandt an­det vun­det samt­li­ge fi re kam­pe på eget græs i Eu­ro­pa Le­ague. I sid­ste run­de slog man det ita­li­en­ske stor­hold Na­po­li ud og kom­mer nor­malt med et re­la­tivt stærkt hold til dis­se kam­pe. Le­ver­ku­sen har en lang ska­des­li­ste med Ste­fan Kies­sling i spid­sen, og godt nok im­po­ne­re­de man i sid­ste run­de mod Spor­ting, men med til hi­sto­ri­en hø­rer det og­så, at Spor­ting sat­ser alt på at bli­ve po­rtu­gi­sisk me­ster og der­for kom med man­ge re­ser­ver. Her spil­les 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.