1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fjer­de kvart­fi na­le­kamp, som bør be­ty de, at se­ri­en er luk­ket eft er i aft en. Søn­derjy­ske knu­ste Aal­borg med 9- 3 i den se­ne­ste kamp i Vo­jens, og selv om Aal­borg på pa­pi­ret var tæt på i hjem­me­kam­pen mod Søn­derjy­ske, var man re­elt set ned­spil­let i stort set he­le kam­pen. Kun en su­per­kamp af må­l­mand Marcus Lun­dell holdt Aal­borg in­de i kam­pen. Han blev så skudt ge­val­digt i sænk se­ne­st, og spørgs­må­let er, om han kan rej­se sig. Uan­set hvad skal klas­se­for­skel­len på de to væ­re så stor, at Søn­derjy­ske lig­ner da­gens mest sik­re ud­stik.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.