2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er før­ste kamp mel­lem de to mand­ska­ber, og det kan be­ty de en låst aff ære. Men be­dømt ud fra hvor­dan de to hold nor­malt spil­ler, vil det langt­fra over­ra­ske, hvis det en­der med man­ge mål. At­hel­tic Bil­bao har i Aritz Aduriz ( som godt nok er tvivl­s­om) en sær­de­les må­l­far­lig her­re og spil­ler nor­malt frisk til hjem­me, hvor man har sco­ret næ­sten to mål i snit pr. kamp, og man mø­der her et Va­len­ci­a­hold, som har svært ved at hol­de kva­li­tets­mod­stand fra at sco­re. Det så man se­ne­st mod At­léti­co Madrid, og der­for pe­ger pi­len i ret­ning af mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.