EK­SEM­PEL

BT - - NYHEDER -

Falsk po­st­kort

På et ukendt tids­punkt mel­lem 16. og 27. maj 2013 sen­der ad­vo­ka­ten og hans kæ­re­ste­ste iføl­ge ankla­gen et po­st­kort fra St. Paul de Ven­ce i Syd­frank­rig. Kor­tet er adres­se­ret til den dr­ab­stil­tal­te Bo Mad­sen i Ve­stre Fængsel og er un­der­skre­vet den dræb­te Hen­rik Haug­berg Mad­sen for at gi­ve po­li­ti­et ind­tryk af, at den dræb­te end­nu er i li­ve. "Li­ge en hil­se­nen fra St St. Paul de Ven­ce,Ven­ce hvor jeg bor en gang imel­lem, når jeg ik­ke er i Spa­ni­en, stod der på po­st­kor­tet."

Da drabs­sa­gen kø­rer i Ret­ten i Næst­ved, ta­ger ad­vo­ka­ten iføl­ge ankla­gen ulov­ligt kon­takt til den ene af de to dr­ab­stil­tal­te, for at foræ­re ham en ko­pi af et Ro­lex- ur. Un­der op­trev­lin­gen i be­vis­fusk- sa­gen fin­der po­li­ti­et 9. sept. 2013 i ad­vo­ka­tens bil en fol­dek­niv med en blad­læng­de på 7,5 cm. Den kan fast­lå­ses i ud­slå­et po­si­tion, hvil­ket er ulov­ligt. DEN TIL­TAL­TE AD­VO­KAT Ad­vo­ka­tens kæ­re­ste er iføl­ge po­li­ti­et og­så i ulov­lig kon­takt med den dr­ab­stil­tal­te

ad­skil­li­ge gan­ge mel­lem 30. ju­ni og 19. au­gust 2013, selv­om han er un­der­lagt bre­vog be­søgs­kon­trol.

DEN DRÆB­TE HEN­RIK HAUG­BERG MAD­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.