EU for­læn­ger sank­tio­ner mod 146 per­so­ner

BT - - NYHEDER -

146 rus­se­re og ukrai­ne­re, der støt­ter den rus­si­ske po­li­tik over for Ukrai­ne, får end­nu et halvt år ude i kul­den.

Det sam­me gør 37 virk­som­he­der, eft er at EU- lan­de­ne på et in­den­rigs­mi­ni­s­ter­mø­de i Bruxelles i går be­slut­te­de at for­læn­ge de­res sank­tio­ner fo­re­lø­big indtil 15. sep­tem­ber.

Sank­tio­ner­ne mod en­kelt­per­so­ner­ne be­ty­der, at de fort­sat har in­drej­se­for­bud i EU, hvor de­res mid­ler og­så er in­de­fros­set. Og­så mid­ler, der el­lers til­hø­rer de ram­te virk­som­he­der, er in­de­fros­set i EU.

Man­ge af de rus­se­re, der er ramt af sank­tio­ner­ne, er for­ret­nings­folk og po­li­ti­ke­re med tæt­te for­bin­del­ser til Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.