Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Lars Sei­er Chri­sten­sen Selv­om Jan ( Bech An­der­sen, red.) har dum­met sig - så er han uden tvivl en del af løs­nin­gen sna­re­re end en del af pro­ble­met. Hvis Brønd­bys fans er klo­ge, så til­gi­ver de hur­tigt en pas­sio­ne­ret mand, der er sid­ste ba­stion for at hol­de de­res sør­ge­li­ge klub i li­ve.

Om Brønd­by- kri­sen. På Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.