FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Knap 16.000 men­ne­sker mi­ste­de li­vet ved ka­ta­stro­fen, og om­kring 2.600 per­so­ner er fort­sat sav­net. 400.243 hu­se blev helt el­ler del­vist øde­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.