BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

Dron­nin­gens slot­te

Repor­ta­ge Dron­nin­gen er en fan­ta­stisk for­tæl­ler, og jeg vil ik­ke sny­de mig selv for at ta­ge med, når hun for før­ste gang åb­ner dø­re­ne til sit helt pri­va­te slot, Mar­se­lis­borg Slot og lyt­te til de man­ge sjove og un­der­fun­di­ge anek­do­ter og hi­sto­ri­er, hun kan for­tæl­le om ste­det. Det er ene­stå­en­de og rø­ren­de at hø­re om li­vet bag de kro­ne­de fa­ca­der og om den arv, der skal gå vi­de­re til næ­ste ge­ne­ra­tion.

DR1 SØN­DAG 20.00 BENJA­MIN MUNK LUND Sport­s­chef

Fod­bold

Superliga I man­ges øj­ne er Su­per­liga­en me­re el­ler min­dre af­gjort, men hvis der er et halm­strå af spæn­ding at klyn­ge sig til, så kun­ne det væ­re, om AaB kan true FC Kø­ben­havn. Det får vi et helt af­gø­ren­de svar på søn­dag aft en, når de to hold mø­des i Par­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.