Hånd­bold

BT - - TV-GUIDE -

Dan­mark er klar til den an­den af de to vig­ti­ge EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pe mod Rusland. De rød- hvi­de tab­te kam­pen ons­dag eft er­mid­dag i Rusland 27- 31, men har her en god mu­lig­hed for revanche, da hol­det spil­ler på hjem­me­ba­ne, og spil­le­re som San­dra Toft , Rik­ke Skov, Ca­mil­la Dal­by og Mia Bilt­oft er ble­vet ind­lem­met i trup­pen. TV 2: 17.05

Eri Erin og Gar­ret mø­der hin­an­dend i b by­en, og det slår gni­ster mel­lem dem. In­gen af dem tror dog på, at det vil bli­ver til me­re en end som­mer­fl irt, for om seks uger skal Erin til­ba­ge til San Fran­ci­sco – og Gar­ret må bli­ve i New York. Men eft er seks uger er det li­ge plud­se­lig ble­vet se­ri­øst, og in­gen af dem har lyst til, at det slut­ter. Hvad stil­ler de op? Kan man ha­ve et lang­di­stan­ce­for­hold, der hol­der i læng­den? TV 2: 21.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.