Fod­bold

BT - - TV-GUIDE -

Der er top­brag er i Su­per­liga­ens 21. spil­ler­un­de, hvor AaB gæ­ster F. C. Kø­ben­havn. Vær­ter­ne har få­et en god sæ­son­start med 7 po­int i de­res før­ste tre kam­pe, og de er fa­vo­rit­ter til at vin­de mester­ska­bet. Gæ­ster­ne har haft en god sæ­son og lig­ger num­mer 2, og de kan ska­be for­ny­et spæn­ding om mester­ska­bet ved at vin­de i Par­ken. TV3+: 17.00

HHo Hob­bit­ten Bil­bo Sæk­ker, trold­man­dend Gan­dal­fG den Grå og 13 dvær­ge an­ført af Thor­in Ege­skjold er på en fa­re­fuld mis­sion til dvær­ge­nes kon­ge­ri­ge Ere­bor, hvor de skal over­vin­de dra­gen Smaug. De har al­le­re­de over­le­vet man­ge fa­rer, men mø­der på det næ­ste sty kke af tu­ren form­skift eren Be­orn, de farlige sko­vel­ve­re og kæm­pe- ed­der­kop­per­ne fra Mirkwood. Til sidst står Bil­bo og hans ven­ner over­for Smaug. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.