Me­di­cin, der ...

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV-GUIDE -

Frem­stil­ling og for­brug af falsk me­di­cin er i kraft ig vækst. Det er en ky­nisk og liv­stru­en­de kri­mi­nel for­ret­ning, som er for­ank­ret på in­ter­net­tet og fi nder sted over he­le ver­den. Tre men­ne­sker har ta­get kam­pen op mod den fal­ske me­di­cin. Følg og­så sa­gen om en kvin­de, der fi k ler og vand i sit drop i ste­det for can­cer­me­di­cin. DR2: 21.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.