Kurs mod.....

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV-GUIDE -

Om­bord på Ha­va­na sø­ger fa­mi­li­en Beha Eri­ch­sen ud til en ø i Va­nu­a­tu, hvor ind­byg­ger­ne eft er si­gen­de sta­dig prak­ti­se­rer sort magi. Mø­det med be­folk­nin­gen i lands­by­en Fan­la og de­res ur­gam­le tra­di­tio­ner bli­ver en øjenåb­ner af de stør­re, men fl ere over­ra­skel­ser ven­ter fa­mi­li­en. En stil­le eft er­mid­dag vi­ser en fl ok hva­ler sig plud­se­lig i ho­ri­son­ten. TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.