Erik­sens ned­t­ur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FRE­DAG 11. MARTS 2016

EU­RO­PA LE­AGUE I 2009 VALG­TE

2009/ 2010:

2010/ 2011:

2011/ 2012:

2012/ 2013:

2013/ 2014:

2014– 2015:

det eu­ro­pæ­i­ske fod­bold­for­bund at slå UE­FA Cup og po­kal­vin­der­nes Cup sam­men til Eu­ro­pa Le­ague. Så­dan er det gå­et i fi na­ler­ne si­den:

At­léti­co Madrid- Ful­ham 2- 1 ( HSH Nord­bank Are­na, Ham­borg)

FC Por­to- Bra­ga 1- 0 ( Avi­va Sta­di­um, Dublin)

At­léti­co Madrid- Athletic Bil­bao 3- 0 ( Na­tio­nal Sta­di­um, Buka­rest)

Ben­fi ca- Chel­sea 1- 2 ( Am­ster­dam Are­nA, Am­ster­dam)

Se­vil­la FC- Ben­fi ca 0- 0 ( Ju­ven­tus Sta­di­um, Tor­i­no). Se­vil­la vandt 4- 2 på straff es­park

Se­vil­la- Dni­pro Dni­pro­pe­tro­vsk 3- 2 ( Po­lens Na­tio­nalsta­dion, War­saw).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.