Ter Ran­ders- trup

BT - - SUPERLIGA -

Jeg har selv­føl­ge­lig ondt af Borring. Det er ik­ke sjovt ik­ke at kun­ne pas­se sit ar­bej­de af per­son­li­ge år­sa­ger. Det er en me­get tr­æls si­tu­a­tion, som Borring er hav­net i På trods af at vi al­le har for­stå­el­se for Jonas Bor­rings si­tu­a­tion, er spil­ler­ne go­de til at skil­le tin­ge­ne ad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.