DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ne­de et for­år med mas­ser af spæn­ding. Men det håb vir­ker til al­le­re­de nu at væ­re eff ek­tivt sluk­ket.

Så­le­des ud­be­tal­te Nor­di­cBet som be­kendt tid­li­ge­re på ugen på al­le, der hav­de spil­let Ho­bro som nedryk­ker, og kig­ger man hos Dan­ske Spil, så gi­ver de blot odds 1,03 på, at Ho­bro si­ger far­vel eft er den­ne sæ­son.

Ik­ke me­get bed­re ser det ud i top­pen af ræk­ken. Her lig­ne­de det, at bå­de FC Midtjyl­land og AaB vil­le spil­le med om gul­det, men eft er de før­ste kam­pe i det nye år er FC Kø­ben­havn helt ne­de i odds 1,15 hos Unibet og 1,10 de fl este an­dre ste­der.

Så man skal kig­ge an­dre ste­der hen i Su­per­liga­en for at fi nde spæn­ding. Her kan man blandt an­det kig­ge nær­me­re på, hvor­dan Brønd­by kla­rer sig un­der Auri Sk­ar­ba­li­us, og skal man tro Dan­ske Spil, så får de ik­ke me­dal­jer - det gør FC Midtjyl­land og AaB i ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.